Of uw organisatie nu een groot-, midden- of kleinbedrijf is of zelfs een éénmanszaak…
Van Montfort IT B.V. kan u de onderstaande diensten aanbieden op ad-hoc, project of inhuur basis:

  • Systeem- en Applicatiebeheer.

“Beheer en onderhoud zijn cruciaal voor uw dagelijkse bedrijfsvoering!”

Elk netwerk en computersysteem heeft beheer nodig, zowel hardware als software. Hierdoor kunnen veel problemen voorkomen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het controleren op werking, updates, virus(scanners), storage, security, etc.
Voor systeembeheer ligt de focus voornamelijk op het Windows-domein

Daarnaast hebben ook de gebruikte applicaties binnen de organisatie beheer, onderhoud en eventueel updates nodig. Zo verzekert u zich ervan dat alles blijft draaien zoals het hoort.

  • Trouble-shooting.

“Met de juiste oplossingen voor problemen verdwijnen deze als sneeuw voor de zon!”

Ook als beheer en onderhoud goed ingeregld zijn kan het wel eens voorkomen dat er toch iets stuk gaat of fout loopt. Ergenis en frustratie alom als men daardoor niet vooruit kan met het primaire proces.

Met trouble-shooting identifceren we de knelpunten en kunnen deze opgelost worden, bij voorkeur kijkend naar de lange termijn.

  • Interim (team) management.

“IT management zorgt er voor dat uw IT-zaken op rolletjes lopen!”

Maar zit u op het moment even zonder IT-teamleider/-manager wegens vertrek of (langdurige) ziekte? Dan is inhuur voor een bepaalde periode een uitstekende manier om deze tekortkoming te overbruggen.

Daarbij kan een frisse wind van buitenaf juist dat bewerkstelligen waar men wellicht anders niet aan zou denken of toekomen.

  • (technisch) Projectleiding.

“De IT in uw organisatie moet vooruit en langer mee kunnen dan vandaag. Daar zijn projecten voor!”

Met de juiste (externe) kennis en aanpak is een project efficiënter, beter beheersbaar en is de kans groter dat het binnen budget blijft.

Voor kortlopende of eenmalige projecten is een ZZP-er op projectbasis dan ook een prima keuze.

  • Advies.

“Advies is zeer waardevol om de juiste keuzes te kunnen maken!”

Wilt u echt onafhankelijk advies krijgen over te maken keuzes voor nu en in de toekomst? Neonet-IT kan uw wensen inventariseren en uw bestaande ICT-omgeving doorlichten om zo een gedegen advies uit te brengen over hoe verder te handelen.

Deze dienst kan ook worden ingezet als second opinion.